Dia daoibh a chairde agus fáilte roimh chuile duine go suíomh idirlín nua Scoil na nÓg. Breathnaigh ar ár scoil agus déan teagmháil linn aon am a oireann sé daoibh.

Cén fáth go dtiocfá chuig Scoil na nÓg?

 • Bunscoil chónaithe do bhuachaillí agus do chailíní í Scoil na nÓg
 • Glactar le daltaí i ranganna 5 & 6 agus le daltaí cónaithe agus lae-cónaithe (féach ar Daltaí lae/cónaithe chun eolas breise a fháil)
 • Is í aidhm na scoile ná líofacht sa Ghaeilge a thabhairt do gach dalta agus ag an am chéanna ardchaighdéain oideachais a chur ar fáil dóibh. Is í an Ghaeilge an teanga chaidrimh ag múinteoirí agus ag daltaí sa scoil agus in imeachtaí scoile, agus tá sé de dhualgas ar gach dalta Gaeilge a labhairt go laethiúil.
 • Bíonn líon beag daltaí i ngach rang agus tugtar aire speisialta do gach dalta.
 • Déantar féitheoireacht ar an staidéar gach oíche.
 • Ullmhaítear daltaí don Chóineartú gach bliain

Why come to Scoil na nÓg?

 • Primary boarding and day-boarding school for boys and girls
 • Senior Primary School, catering for 5th & 6th classes
 • The aim of the school is to enable children to speak Irish with fluency while giving them an excellent all-round education
 • Located 7 kilometres from Cork City
 • Classes are small and individual attention is given
 • One hour & forty five minutes of supervised study is held each night
 • Pupils are prepared for the Sacrament of Confirmation and for Entrance Assessments each year.
 • Pupils develop socially; they mature and become more independent

 Ár gCúram

Tá sé mar chúram laethúil orainn cabhrú, in aon slí is féidir linn, le fás iomlán gach uile dalta. Déanfaidh foireann na scoile tréan‐iarracht a chinntiú go mbeidh gach dalta fíreannach, macánta, dílis, dea‐bhéasach, iontaofa agus freagrach. Is ceart go mbeadh meas ag an ndalta ar dhaoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, agus ar gach a mbaineann leo. Ba cheart go mbeadh siad toilteanach obair de réir a gcumais agus go mbeadh siad eolach ar rialacha agus riachtanaisí na scoile.

Is cuid lárnach de fhealsúnacht na scoile an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuige sin tugann an scoil, idir mhúinteoirí agus dhaltaí, tús áite do labhairt na Gaeilge sa scoil agus in imeachtaí uile na scoile. Tá sé riachtanach go mbeadh gach duine sásta tacaíocht ghníomhach a thabhairt dúinn san obair sin.

Táimid ag súil gur féidir linn freastal go cothrom agus go cóir ar aos óg an cheantair ar shlí taitneamhach, Gaelach.

Bígí linn san obair.

Carmel Uí Chiardha-Bhriain